Välkommen!

Väder.se är SMHI Affärsverksamhet. På Väder.se kommer vi att skapa innehåll som inspirerar och stödjer dig i dina beslut.

På Väder.se tar SMHI Affärsverksamhet, i samarbete med strategiska partner, fram målgruppsspecifika vädertjänster och redaktionellt innehåll till väderkänsliga målgrupper. Det första samarbetet är med LRF Media, som med innehåll från bland annat oss, har skapat Grönt Väder riktat till alla som är odlingsintresserade på ett eller annat sätt. 

Via samarbeten kan vi skapa mer relevanta produkter för specifika intresseområden, genom kombinationen av två parters kunskap och kompetenser. Vi vill inspirera och underlätta i planerandet och beslutsfattandet som påverkas av vädret. Innehållet är till för att kunna ge dig bästa möjliga underlag för att kunna planera din fritid och verksamhet så bra som möjligt.